Fair play

En forutsetning i alle veddemål er at alle skal ha samme sjanse til å vinne. Det finnes faktisk et prinsipp om fair play også innen denne genren. At noen har bedre forutsetninger for å forutse et fremtidig resultat enn andre, er en annen ting. Den som setter seg grundig inn i fotball, de enkelte lagene og spillernes sterke og svake sider, dagsform og så videre har naturligvis bedre forutsetninger for å prikke det vinnende laget enn de som ikke følger med i det hele tatt.

Skatt på gevinst

Et kanskje litt overraskende aspekt ved dette er de skattemessige konsekvensene gevinster på veddemål kan gi. For dersom man er en vanlig amatør som spiller for moroskyld så er det visstnok slik at man kan vinne opptil et visst beløp uten å måtte skatte av det. Er man derimot så iherdig at skattemyndighetene anses at spillingen er mer enn en hobby, men snarere en egen virksomhet, så må man etter sigende skatte av alt man tjener på spillingen, dvs. nettgevinsten.

Innsideinformasjon

Poenget er at alle skal ha tilgang til, det vil si mulighet til å skaffe seg, den samme informasjonen. Om man benytter muligheten for å øke sine sjanser eller ikke er helt opp til den enkelte. Akkurat slik som det er i aksjemarkedet der det er forbudt å handle aksjer dersom man sitter på det som kalles innsideinformasjon. Et annet viktig poeng er at ingen spiller kan påvirke utfallet av det man spiller om. En dommer i TV-programmet Skal vi danse kan derfor ikke selv delta i veddemålet om hvem det er som går av med seieren denne sesongen og han eller hun må naturligvis ikke la seg påvirke av forhold som ikke har med danseprestasjonene å gjøre. For eksempel la seg bestikke av en spiller som har satt store penger på at den eller den skal vinne.