Mange spillemuligheter

Ser man på et program som Skal vi danse ut fra et betting-perspektiv så finnes det jo et nesten uendelig antall muligheter. I motsetning til tradisjonelle betting sporter som for eksempel trav og galopp der det i prinsippet bare er hestenes rekkefølge over mål man kan spille på, så er variasjonsmulighetene utrolig mange når det gjelder programmet. For det er jo så mange forhold som det er umulig for utenforstående å forutsi når det gjelder Skal vi danse.

Hvem vinner og hvem ryker ut?

Det mest opplagte tema for betting er naturligvis hvem det er som skal stikke av med seieren til syvende og sist. Hvem det blir avhenger jo ikke bare av danseferdigheter som i første rekke bestemmes av dommerne, men også av i hvilken grad man vinner seernes sympati og velvilje. For det er jo slett ikke alltid at det er den dyktigste danseren som vinner. På samme måte kan det være like relevant å spille om hvem det er som ryker ut etter hvert. Også der er erfaringsmessig overraskende for mange, og det hender ikke sjelden at skikkelige lav-oddsere plutselig må pakke sammen, til tross for at dommerne har gitt dem gode poeng.

Men det er ikke bare prestasjonene på dansegulvet som er egnet å spille om. Det er også dommernes vurderinger. Hvilket par er for eksempel det første som oppnår full pott hos samtlige dommere? Hvorvidt noen av de mange online betting nettstedene har introdusert et slik spill vites ikke, men det kan da ikke være tvil om at det bør kunne bli et interessant veddemål som helst sikkert mange ville kaste seg over. På samme måte kunne man spille om hvilket par det er som først får stående applaus fra samtlige dommere. Det kan jo godt inntre uten at de nødvendigvis får to poeng fra alle sammen.