Programledere kommer og går

Svenskene som sender sin versjon av Skal vi Danse, Let’s dance, på TV¤ har lykkes med å beholde en helt annen kontinuitet når det gjelder både dommere og programledere enn det TV 2 har klart her hjemme. I den norske versjonen har det vært stor gjennomtrekk i begge kategorier, mens man i Sverige har klart å beholde ikke bare to av dommerne, men også en av programlederne helt siden den første sendingen gikk av stabelen. Det er David Hellenius som har hengt med som programleder i alle disse årene og sammen med den ene dommeren, Tony Irving, på sett og vis personifisert dette TV-programmet som heller ikke svenskene synes å få nok av.

At deres innsats har bidratt til programmets popularitet kan det ikke være tvil om. De bidrar til at seerne og media henger med sesong etter sesong og helt sikkert til at nye seere kommer til. Deres deltakelse er helt sikkert gull verd for TV 4 så man må kunne anta at de sitter i en ganske god forhandlingsposisjon når ny kontrakt skal skrives. Slik blir programmet også et enda bedre objekt for spill og veddemål.

Den samme effekten har man ikke sett i Norge. Her har programlederparene kommet og gått uten at det er mulig å konstatere at det har bremset interessen for selve programmet som ren og skjær underholdning eller som spilleobjekt. Det er på spinnesiden at gjennomtrekken har vært minst for Guri Solberg og Karine Moholt har vært programledere fem ganger hver. De to resterende sesongene er det Pia Løkka og Marthe Sveberg Bjørstad som har utgjort den kvinnelige delen av programlederparet.

På herresiden har det vært hele seks forskjellige programledere og det er Kristian Ødegård som er den som har ledet flest programmer idet han har deltatt i fire av dem. Dermed er det ingen av programlederne som i samme grad som i Sverige forbindes med akkurat dette programmet.